SLIDE 1 SLIDE 2 SLIDE 3

Het leven kun je niet veranderen, iemands leven wel!

Inmenszo

In 2006 startte Stichting Inmenszo actief om kansarme kinderen en jongeren in Cusco (Peru) een beter perspectief voor een zelfstandige, menswaardige toekomst te bieden. In de prachtige Andes, hoog in de bergen, leefden (en leven) nog steeds veel Peruanen onder de armoedegrens. 

Het werd oprichtster Anika van der Kevie, in de bijna negen jaar dat zij werkzaam was in Peru, pijnlijk duidelijk dat veel kinderen wegens sociaal-economische en culturele oorzaken in een weeshuis terecht komen. Of zij leven op straat of wonen bij familieleden, die vaak van een klein inkomen rond moeten komen. 

Door hun sociaal economische status bevinden deze kinderen en jongeren zich in achterstandsposities. Zij hebben bepekt tot geen toegang tot een opleiding en ondervinden moeilijkheden bij het vinden van een baan.
Elk kind heeft toch recht op onderwijs, gezondheidszorg en gezonde voeding? Na jarenlang zelf actief te zijn geweest voor honderden kinderen in Cusco, keerde Anika in 2014 terug naar Nederland. Sinds die tijd ondersteunt zij met haar organisatie projecten die in het verlengde liggen van haar gedachtengoed. Jaarlijks bezoekt zij Peru, om de kinderen te zien en persoonlijke verhalen en ervaringen te delen. Kinderen gaan graag naar school, proberen hun dromen te realiseren en werken aan hun toekomst!

Anika

Haar eerste nieuwsgierigheid over hoe het elders op de wereld er aan toegaat, werd al op jonge leeftijd gewekt. Haar moeder was actief voor Unicef en ook Anika droeg haar steentje bij. ‘Ik herinner me een Unicef puzzel: een wereldbol met kinderen, van diverse komaf, hand in hand eromheen. Ik vond dat een geweldig beeld. Toen had ik natuurlijk nog geen idee wat er allemaal op mijn pad zou komen’, aldus Anika.  

Vanaf het moment dat Anika in 2006 in Peru is doet zij vrijwilligerswerk in het weeshuis Maria Salome Ferro. Een jongensweeshuis, waar zij zich bezig houdt met huiswerkbegeleiding en culturele en sportieve activiteiten. Hier blijft het niet bij, zij ziet met eigen ogen hoe kinderen en jongeren weer op straat  belanden na het afronden van hun schoolperiode. Er ontbreekt een kans op een vakopleiding. Daarnaast is er veel te winnen door het leren aan te vullen met de begeleiding van de persoonlijke ontwikkeling. De kinderen zijn beschadigd en worden gediscrimineerd. Anika bijt zich vast in haar werk. Zij start haar eigen stichting Inmenszo en zal in de negen jaar dat zij actief is in Cusco en omgeving honderden kinderen en jongeren begeleiden en een zetje in de goede richting geven. ‘Tenslotte verdient iedereen een kans, maar die moet je wel krijgen. Ik ben dankbaar dat ik met steun vanuit de hele wereld, maar vooral vanuit Nederland, dit mogelijk heb weten te maken’. 

Historie

Beleid

Inmenszo wil investeren in kansarme kinderen en jongeren, in Cusco en omgeving. Wij streven na dat ook deze kinderen en jongeren een onafhankelijk, zelfstandig, menswaardig bestaan in de Peruaanse samenleving zullen krijgen.

Wij willen dat deze benadeelde groep kansen krijgt om uit hun benadeelde rol te komen en op eigen kracht in het dagelijks leven kan functioneren. Veel aandacht gaat dan ook naar de persoonlijke ontwikkeling van deze doelgroep.

Wij ondersteunen de doelgroep ongeacht hun sekse, geaardheid, afkomst, geloof of politieke overtuiging.

Help Mee!

Wil je ook een bijdrage leveren aan het welzijn van kinderen en jongeren in Peru? Dat kan door een gift over te maken naar NL57RABO0127185520

ANBI

Inmenszo is aangemerkt als een ANBI Stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling) hetgeen wil zeggen dat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Voor meer informatie klik hier.

Stichting Inmenszo

Poterne 35
4207 ER Gorinchem
Tel: 06 22 66 97 91
info@inmenszo.com

Kamer van Koophandel: 110066620
Rabobank IBAN: NL57RABO0127185520
BIC: RABONL2U
RSIN Nummer:81.70.27.099

logo-social-fb-facebook-icon