Inmenzo_helpt_kinderen

 


  banner_hol  banner_es  banner_en

Projecten

Bij onze projecten in Cusco richten we ons op studies, stages en begeleiding naar een baan voor jongeren die een weeshuis verlaten of die geen financiële middelen tot hun beschikking hebben.

Maar al te vaak blijkt dat 'wees'kinderen of jongeren uit achtergestelde gezinnen, door afkomst of armoede, geen toegang hebben tot een opleiding na de middelbare school en moeilijkheden ondervinden bij het vinden van een baan.

Inmenszo heeft daarom projecten gestart om hen op weg te helpen naar een zelfstandig, menswaardig bestaan in de Peruaanse samenleving.

 

Studiesbeurzen via het jongerenproject

Vanaf 15 jaar kunnen jongeren die in weeshuizen verblijven of jongeren die in families leven die niet of nauwelijks financiële middelen tot hun beschikking hebben, toetreden tot het jongerenproject.

 Cusco

Onze coördinator onderzoekt hun situatie en bezoekt hen op hun verblijfadres, om te beoordelen of zij aanspraak kunnen maken op een studiebeurs.
Wanneer men een (deel) studiebeurs ontvangt is men verplicht deel te nemen aan het jongerenprogramma wat veel extra's te bieden heeft.

Het programma organiseert jongerenbijeenkomsten onder leiding van een psycholoog waarbij verschillende thema's aan de orde komen ter bevordering van persoonlijke ontwikkeling en groei.

Daarnaast zijn er jongerenuitwisselingen, sport en spelactiviteiten, voorlichting over opleidingen en banen. Onze coördinator begeleidt alle deelnemende jongeren persoonlijk bij hun studie, stage en tot slot biedt hij een helpende hand bij het zoeken naar een baan.

 

Cultureel Studiecentrum Yachay Wasi

Het cultureel studiecentrum Yachay Wasi (uit de oorspronkelijke taal Quechua en betekent 'huis van de kennis') bevindt zich in één van de achterstandswijken in Cusco. Het richt zich op kinderen en jongeren die door hun sociaal economische status lijden onder uitsluiting van de maatschappij. Hun ouders hebben geen financiële middelen, geen tijd omdat zij de hele dag werken en niet de kennis om hun kinderen bij hun huiswerk te helpen.

 Cusco

Het centrum voorziet in huiswerkbegeleiding en workshops onder leiding van een psycholoog ter bevordering van de persoonlijke, emotionele en sociale ontwikkeling. Yachay Wasi biedt tevens creatieve lessen aan, zoals theater, radio, tekenen en schilderen. Via deze weg kan een kind zich leren uiten en angst om te spreken verliezen. Er wordt ook voorlichting gegeven aan de jongeren die de middelbare school gaan verlaten, ten aanzien van studie- en beroepskeuzes.

Inmenszo gelooft door de kinderen te helpen bij hun huiswerk en te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling dat zij meer leren over normen en waarden, gelijkwaardigheid en hun rechten.

 

 Cusco

Cultureel programma

Wij bieden naast ons vaste programma ook incidentele creatieve workshops en excursies.

Al deze activiteiten hebben tot doel de kinderen naast het werken en studeren leuke en leerzame dingen te laten beleven, zodat zij gemotiveerd blijven en het belang van hun studie, stage of werk in gaan zien. En dit dus ook tot een goed einde brengen!